Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Protecția datelor este de cea mai mare prioritate pentru noi. Utilizarea site-ului nostru este posibilă fără indicarea datelor personale; cu toate acestea, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, solicitam, în general, consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al persoanei vizate, trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și în conformitate cu reglementările specifice fiecărei țări privind protecția datelor. Prin intermediul acestei politici de protecție a datelor, dorim să informăm publicul larg cu privire la natura și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și le procesăm. În plus, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, asupra drepturilor la care au dreptul.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre compania SC Exsteel Engineering SRL in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si nu vor fi dezvaluite unor terte persoane.
 
Prin citirea documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 

Participantul are urmatoarele DREPTURI:

1. Dreptul la informare.
 
2. Dreptul de acces la date; dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
 
3. Dreptul de interventie asupra datelor; de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 679/2016.
 
4. Dreptul de opozitie; dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
 
5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
 
6. Dreptul de a se adresa justitiei.
 
In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. 2, 3 si 4 persoana vizata va inainta catre SC Exsteel Engineering SRL la adresa Str Vidului nr 7 Floresti, Judetul Cluj, Com. Floresti o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului cu privire la modalitatea de comunicare.
 
Vanzatorul nu poate fi facut responsabil pentru pierderile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale. Vanzatorul nu poate fi facut raspunzator in nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de SC Exsteel Engineering SRL in scopul precizat in prezentul document.
 
Datorita faptului ca datele cu caracter personal stocate de sistemul SC Exsteel Engineering SRL sunt transmise pe cale electronica, Vanzatorul nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informatiilor de catre persoane neautorizate, prin folosirea de aparatura sau software de interceptare.
 
SC Exsteel Engineering SRL se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia.
 
SC Exsteel Engineering SRL nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe
site-ul exsteel.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.
 
Utilizatorul poate oricand sa-si retraga adresa de email din lista de corespondenta trimitindu-ne un email cu mentiunea "nu doresc sa primesc noutati sau mesaje cu caracter comercial". Pentru informare si suport, ne puteti contacta la adresa office@exsteel.ro, iar pentru sesizari si reclamatii, la adresa office@exsteel.ro